شهادت

شهادت حضرت فاطمه زهرا بر تمامی شیفتگان آن حضرت تسلیت باد.